Thực hiện theo kế hoạch chuẩn bị dạy học trực tiếp sau dịch, thầy cô trường THCS Thị Trấn đã ...

Sau khi thực hiện mô hình trồng cây ăn trái, công đoàn viên trường thực hiện chăm sóc, nhổ c…….sau...

PHÒNG GD & ĐT TÂN HƯNG TRƯỜNG THCS  THỊ TRẤN TÂN HƯNG   Số:  278   / QĐ-Tr. THCS CỘNG HÒA...

PHÒNG GD&ĐT TÂN HƯNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCSTT...

PHÒNG GD & ĐT TÂN HƯNG TRƯỜNG THCS TT TÂN HƯNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

PHÒNG GD & ĐT TÂN HƯNG TRƯỜNG THCS TT TÂN HƯNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

PHÒNG GD&ĐT TÂN HƯNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCSTT TÂN...

Chăm sóc vườn trường
Chăm sóc vườn cây ăn trái
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh vào học trực tiếp – Năm học 2021-2022
BIÊN BẢN Niêm yết công khai Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT Năm học: 2020-2021
BIÊN BẢN Kết thúc công khai dự toán bổ sung năm 2021
BIÊN BẢN Công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2021
BÁO CÁO Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán Hình 7

Giáo viênthcstttanhung 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Đại số lớp 7

Giáo viênthcstttanhung 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay